ONZE VISIE

De vereniging werd in 1963 opgericht onder de naam ”

Turnkring Crescendo “. Het recreatief, gedisciplineerd uitoefenen van de turnsport was toen de algemene boodschap. Heden is de vereniging uitgegroeid en telt zo’n 360 leden.
Deze zijn onderverdeeld in verschillende disciplines, leeftijden en/of niveau’s. Wij geven aan onze leden de mogelijkheid om deel te nemen aan het officieel wedstrijdparcours. Langs deze weg profileren onze leden zich meer en meer naar de buitenwereld toe.
Daarom werd besloten om van de titel ” kring ” af te stappen en de vereniging in 2003 om te dopen in : Crescendo Turnsport Kalmthout

Sinds 2012 zijn we van feitelijke vereniging overgegaan in een VZW.

Alle leeftijdscategorieën komen bij ons aan bod. De jongsten die bij ons komen turnen zijn de kleuters.

Vanaf 3,5 jaar kunnen zij bij ons terecht. Zij leren en ontwikkelen in deze eerste jaren de algemene motoriek van hun lichaam.

De kinderen vanaf het eerste leerjaar worden in leeftijdscategorieën ingedeeld. Zij leren de specifieke turnoefeningen. Dit evolueert van een eenvoudige koprol naar handstand tot salto, enz….

De jeugd kan bij ons terecht om effectief te turnen. Ook hier kan je alles aanleren of, voor diegenen die al langer turnen, onderhouden. Radslagen, overslagen, salto’s…… voor ieder wat wils.

Voor de tweede jeugd maken wij een onderscheid tussen diegene die nog steeds turnoefeningen willen uitvoeren en zij die komen om de algemene fysieke conditie te onderhouden. De eerste groep turnt op de tumblingbaan, air-track en toestellen; de tweede groep houdt zich bezig met grondoefeningen in het algemeen. Zowel voor de dames als voor de heren zijn er afzonderlijke groepen.

De groep BBB, is een groep die danst en intensief beweegt op muziek om zo hun conditie in topvorm te houden.

De trampolinegroep is 1 groep. Zij voeren hun sprongen uit op de mini, dubbele-mini en maxi trampoline.

Er zijn drie groepen dans verdeeld in lagere school en 12-plussers.

Er worden verschillende soorten dans aangeleerd zoals R&B, Latin, pop, jazz, modern, hip-hop, ….

Leden met echt turntalent hebben, na selectie, de mogelijkheid om extra te trainen bij de geoefenden tot en met de wedstrijdgroep “tumbling”.  Zodoende kan er 8 uur per week geturnd worden.

Details van juiste uren, plaatsen en dagen van de lessen vind je verder op deze site.